Pies rasy Nova Scotia Duck Tolling Retriever podczas prób pracy myśliwskiej, tzw. tollingjaktprov

Nowy regulamin prób pracy Tollerów

W połowie lutego szwedzki Klub Spaniela i Retrievera przyjął zaktualizowany regulamin prób pracy Tollerów. Według zasad tych w Szwecji organizowane są testy myśliwskie dedykowane wyłącznie rasie Nova Scotia Duck Tolling Retriever. W internecie znajdziecie je po nazwą tolling hunting test (z angielskiego) lub tollingjaktprov (z języka szwedzkiego).

Oprócz kilku kosmetycznych zmian, nowy regulamin doprecyzowuje dwie zasady, o których warto pamiętać przygotowując się do startu w klasie początkującej.

Regulamin prób pracy odwzorowuje polowanie z Tollerem

Z założenia tollingjaktprov możliwie wiernie oddawać ma warunki i przebieg polowania na kaczki z Nova Scotia Duck Tolling Retrieverem.

Wychodząc z tego założenia regulamin prób pracy wprowadza obowiązkową „pozycję” przewodnika (w domyśle: myśliwego) w zaaranżowanej podczas testu zasadzce. Do tej pory jedyne zalecane było, aby przewodnik kucał lub siedział przodem do zbiornika wodnego. Mimo to część startujących decydowała się pracować z psem, będąc zwróconym plecami do siatki. 

Według zaktualizowanego regulaminu, każdy przewodnik musi obowiązkowo być zwrócony twarzą ku siatce i wodzie. Jest to dobra i w pełni uzasadniona zmiana. Test oddawać ma jak najwierniej polowanie na kaczki i odwzorowywać wabienie ptactwa. W praktyce to ukryty za siatką myśliwy obserwuje siedzące na wodzie kaczki i sam decyduje, kiedy należy wypuścić psa, aby zwabić je bliżej brzegu. Podczas prawdziwego polowania to myśliwy zdecydowałby też, kiedy spłoszyć kaczki i oddać strzał. Baczne obserwowanie akcji na wodzie to więc podstawa.

Dobrze ułożony Toller oddaje aport do ręki

Drugą kwestią jest doprecyzowanie w klasie początkującej formy oddania przez psa aportowanego ptaka do ręki przewodnika.

Funkcjonujący do tej pory zapis preferował oddanie aportu prosto do ręki. Akceptował też upuszczenie aportu na ziemi, w bliżej nieokreślonej odległości kilku metrów od przewodnika. Rodzić to mogło wątpliwości, czy aport zostawiony na ziemi trzy metry od przewodnika to za daleko, czy jeszcze akceptowalnie.

Zaktualizowany regulamin prób pracy precyzuje: „Pożądanym jest, aby aport oddany został bezpośrednio do ręki przewodnika. Dopuszczalne jest okazjonalne upuszczanie przez psa aportu w odległości 1 metra od przewodnika”.

Przewodnik pozostaje w ukryciu

Kolejna zmiana w klasie początkującej dotyczy momentu testu, w którym kończy się praca Tollera jako psa wabiącego, a rozpoczyna praca aportera.

Podczas markingu z wody, następującym zaraz po tollingu, przewodnik może otrzymać od sędziego polecenie pozostania ukrytym za rozłożoną siatką, z psem siedzącym poza zasadzką. Nowe sformułowanie wyraźnie precyzuje, iż to od decyzji sędziego zależy, czy przewodnik będzie musiał pozostać w ukryciu, czy też może znajdować się poza siatką z psem przy nodze.

Zdjęcie w nagłówku: Marcin Rutkowski Photography

Pełen regulamin prób pracy Tollerów dostępny jest na stronie SSRK.

Chcesz wiedzieć więcej o próbach pracy myśliwskiej Tollerów? Zobacz wpis: Tollingjaktprov, czyli egzamin dla Tollera

 

 

Post a Comment