Back To Top

Nova Scotia Duck Tolling Retriever to rasa myśliwska, której głównym przeznaczeniem jest udział w polowaniach na kaczki i gęsi. W odróżnieniu od pozostałych retrieverów, rola tollera jest jednak dwojaka. Poza, przypisanym retrieverom, aportowaniem ustrzelonego ptactwa, zadaniem Tollera jest "zwabienie" siedzących